Złoty zależny od decyzji EBC

23.04.2018 09:02 poniedziałek

W ostatni tydzień kwietnia niewątpliwie wydarzeniem numer jeden jest posiedzenie EBC. Od ruchów najważniejszego banku centralnego w Europie zależeć będą nie tylko notowania euro, ale wszystkich europejskich walut. To ożywieniu w strefie euro i umacniającemu się euro złoty zawdzięcza świetną dyspozycję.

Zależność tę dobrze opisują zmiany notowań w końcówce ubiegłego tygodnia. Umocnienie dolara, które obserwowaliśmy na szerokim rynku automatycznie przełożyło się na osłabienie złotego, również wobec euro. Złoty często traktowany jest jako pewnego rodzaju bardziej ryzykowne przedłużenie euro, również z większym potencjałem do umocnienia w dobrych czasach. Dlatego kiedy strefa euro zaskoczyła mocnym ożywieniem w 2017 roku i euro wyraźnie zyskiwało wobec dolara, złoty był najmocniejszą walutą na rynku.  http://waluty.com.pl/a123068-Zloty_zalezny_od_decyzji_EBC.html

http://waluty.com.pl/a123068-Zloty_zalezny_od_decyzji_EBC.html