Dolar amerykański to tykająca bomba na rynku, a moment wybuchu jest coraz bliżej

23.04.2018 11:14 poniedziałek

Tzw. dylemat Triffina zawdzięcza swoją nazwę belgijsko-amerykańskiemu ekonomiście, Robertowi Triffinowi, i jego krytyce wykorzystywania dolara jako światowego standardu w ramach systemu z Bretton Woods ustanowionego po II wojnie światowej. Dylemat ten podkreśla nieuniknioną niestabilność w sytuacji, gdy waluta krajowa funkcjonuje jako główna światowa waluta rezerwowa i niezbędny jest jej stały i duży deficyt. Deficyt taki ostatecznie może prowadzić do podważenia zaufania do wartości tej waluty. 

Dowodem numer jeden w analizie dylematu Triffina jest oczywiście dolar amerykański, a uniezależnienie jego kursu od ceny złota w 1971 r. jedynie zapoczątkowało istną sagę statusu dolara jako głównej światowej waluty rezerwowej. W odniesieniu do 2018 r. i dalszych lat podejrzewamy, że rola, jaką pełni USD w światowej gospodarce, zbliża się ku końcowi.  http://waluty.com.pl/a123075-Dolar_amerykanski_to_tykajaca_bomba_na_rynku__a_moment_wybuchu_jest_coraz_blizej.html

http://waluty.com.pl/a123075-Dolar_amerykanski_to_tykajaca_bomba_na_rynku__a_moment_wybuchu_jest_coraz_blizej.html