Złoty wciąż słaby – EURPLN po 4,60

08.03.2021, 16:14

olska waluta pozostawała w poniedziałek nadal słaba w obliczu utrzymującej się niepewności na globalnych rynkach. Widać wyraźnie, że dopóki będziemy doświadczać spadków EURUSD, dopóty presja na złotego nie zniknie. Podobnie słabo wygląda też nasz region CEE3. Wspólny mianownik problemów na rynku walut to pozostające wysoko rentowności amerykańskich obligacji – w poniedziałek po południu rentowności dla papierów 10-letnich pozostawały przy ostatnich maksimach wokół 1,60 proc.https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/zloty-wciaz-slaby-eurpln-po-460