EURUSD – coraz wyraźniejsza fala spadkowa?

04.03.2021, 11:16

….Fundamentalnie euro traci przez echa ostatniej aktywności decydentów EBC, którzy zgasili presję na wzrosty rentowności europejskich obligacji, ale też ze względu na problemy pandemiczno-szczepionkowe. Perspektywa ożywienia gospodarek zaczyna się odsuwać. Z kolei dolar pozostaje na fali za sprawą wzrostów rentowności amerykańskich obligacji, ale przede wszystkim pogarszającemu się sentymentowi na rynkach akcji. https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-coraz-wyrazniejsza-fala-spadkowa