Niemcy uniknęły technicznej recesji

14.02.2019 12:01 czwartek

Podczas czwartkowej sesji dużo uwagi przyciągają wstępne dane odnośnie tempa wzrostu gospodarczego w Europie w IV kwartale 2018 roku. Dużo emocji wiązało się z dzisiejszą publikacją z Niemiec, po tym jak w trzecim kwartale zeszłego roku nastąpił spadek dynamiki PKB. Niemcy na szczęcie uniknęły technicznej recesji.

W ujęciu kwartalnym wyrównany sezonowo PKB nie zmienił się wobec oczekiwanego wzrostu o 0,1% k/k. W skali roku gospodarka niemiecka wzrosła natomiast o 0,9% we wspomnianym okresie. Poznaliśmy także dynamikę PKB Polski, która zgodnie z oczekiwaniami wyhamowała poniżej 5,0% i wyniosła 4,9% r/r w IV kwartale 2018 roku.http://waluty.com.pl/a125518-niemcy_uniknely_technicznej_recesji.html