BM Alior Bank – Raport Futures

14.02.2019 09:00 czwartek

Początkowo wyższe otwarcie środowych notowań dla FW20 dość szybko przygasło przeradzając się w falę mocnego spadku. Na wykresie dziennym kurs FW20 właśnie przełamuje podstawę ponad 3 miesięcznego kanału wzrostowego.

Sygnał zyskuje potwierdzenie we wzroście obrotów. Jednocześnie na wykresie świecowym jest dostrzegalna formacja trójki bessy. Splot tych wskazań jednoznacznie sugeruje dalsze pogłębienie zniżki.http://waluty.com.pl/a125517-bm_alior_bank___raport_futures.html