Wsparcie w grze

21.06.2018 09:53 czwartek

Kwestia eurodolarowa
Eurodolar pozycjonuje się na poziomie 1,1550 – taki jest stan rzeczy w czwartek rano. Innymi słowy, toczy się walka o wsparcie, testowane (nawet bardziej niż teraz) pod koniec maja, a także np. w finale października i na początku listopada 2017. 
Dolar pozostaje zatem wzmocniony, głównie na fali ubiegłotygodniowego potwierdzenia relatywnej ostrości polityki Fed – zwłaszcza na tle łagodnej polityki EBC. Niektórzy upatrują w tym stanie rzeczy także i przejawu ucieczki od ryzyka w atmosferze wojny handlowej, która poniekąd toczy się na linii USA – Chiny. Minister handlu Chin powiedział tymczasem, że Stany Zjednoczone mają dużo wewnętrznych problemów strukturalnych, ale zamiast je rozwiązać, to używają innych państw w roli kozłów ofiarnych. http://waluty.com.pl/a123572-wsparcie_w_grze.html