Wieści z EBC, wieści z MFW i Fed

11.04.2019 07:56 czwartek

Eurodolar nie przeżył dziś gigantycznego szoku – ale owszem, wykonano ruch, który w skali kilkudniowej (czy nawet kilkunastodniowej) może się jawić jako względnie duży. Był to spadek z 1,1285 do 1,1230. Dolar się umocnił: mianowicie po 14:30, w czasie konferencji prasowej Europejskiego Banku Centralnego.

EBC nie zmienił stóp procentowych, to oczywiste: nikt tego nie oczekiwał. Wymowa konferencji była jednak dość gołębia. Mario Draghi potwierdził, że w razie czego szefostwo EBC gotowe jest do użycia wszelkich narzędzi, które zapewniłyby prowadzenie inflacji w kierunku celu. Wspomniał też o szczegółach nowej operacji TLTRO, a ściślej: o tym, że będą one podawane podczas kolejnych spotkań. Zalecił zastanowienie się nad tym, czy aby na pewno należy odchodzić od ujemnych stóp, zapowiedział też spadek inflacji w przyszłych miesiącach. http://waluty.com.pl/a125911-wiesci_z_ebc__wiesci_z_mfw_i_fed.html