Retoryka EBC bez większego wpływu na rynek

Podczas piątkowej sesji uwaga rynków będzie koncentrować się na wstępnych danych odnośnie tempa wzrostu amerykańskiej gospodarki w III kw. 2018 roku oraz odczycie indeks bazowego PCE.  Konsensus rynkowy zakłada utrzymanie się dynamiki PKB powyżej 3,0% r/r oraz inflacji bazowej opartej o wydatki nieco poniżej celu inflacyjnego. Zostanie opublikowany także finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan.

Dobre dane pomogą w podtrzymaniu aprecjacji dolara, natomiast niewiele zmienią w kwestii oczekiwań co do kształtowania się polityki pieniężnej w USA, gdzie Rezerwa Federalna kontynuuje cykl stopniowych podwyżek stóp procentowych. Na rynkach dominuje negatywny nastrój. Na pewno klimatowi inwestycyjnemu nie pomaga fakt, że dzisiaj wieczorem agencja S&P dokona przeglądu ratingu Włoch.http://waluty.com.pl/a124713-retoryka_ebc_bez_wiekszego_wplywu_na_rynek.html