Obawy o eskalację wojen handlowych i posiedzenie FED mogą wesprzeć dolara

11.06.2018 11:14 poniedziałek

Kluczowe informacje z rynków:

USA  / G7 / KANADA / FRANCJA / NIEMCY: Trump wycofał poparcie USA dla ostatecznego komunikatu po spotkaniu G-7, w którym opowiedziano się za dalszym znoszeniem barier w handlu i sybsydiów eksportowych, oraz zapowiedziano walkę z protekcjonizmem, wsparcie dla reformy WTO, oraz zapowiedź możliwości rozszerzenia sankcji na Rosję.

Prezydent USA uzasadnił swoje stanowisko koniecznością dbania o interes amerykańskich pracowników, zarzucił nieuczciwość premierowi Kanady, który zapowiedział działania odwetowe wobec USA za cła na stal i aluminium, oraz wytknął Niemcom i partnerom z NATO, że zbyt mało wydają na obronność.  http://waluty.com.pl/a123468-obawy_o_eskalacje_wojen_handlowych_i_posiedzenie_fed_moga_wesprzec_dolara.html