Kluczowe informacje z rynków

04.05.2018 12:11 piątek

USA / FED: Na zakończonym w środę wieczorem posiedzeniu Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami nie dokonała zmian w poziomie stóp procentowych (1,50-1,75 proc.). W komunikacie oceniono, że w perspektywie najbliższego roku inflacja będzie poruszała się blisko symetrycznego 2 proc. celu. Zdaniem FED zarówno szeroka miara inflacji, jak i bazowa „zbliżyły się do 2 proc.”. 
Wskazano jednak, że rynkowe miary inflacji „pozostają niskie”, ale z komunikatu wypadły stwierdzenia o tym, że „FED uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej”, oraz, że „pespektywy dla gospodarki w ostatnich miesiącach poprawiły się”. Wobec tych ostatnich FED uważa, że „ryzyka dla perspektyw są zasadniczo zbilansowane”, przy czym dotyczy to nie tylko krótkiego okresu (jak wcześniej)
. Podtrzymano ocenę, że wzrost gospodarczy pozostaje umiarkowany, dalsze podwyżki stóp będą stopniowe.   http://waluty.com.pl/a123159-dane_departamentu_pracy_zdecyduja_o_dolarze.html

http://waluty.com.pl/a123159-dane_departamentu_pracy_zdecyduja_o_dolarze.html