Inflacja bazowa PCE w centrum uwagi

30.08.2018 11:48 czwartek

Podczas czwartkowej sesji rynki będą koncentrowały się na danych napływających z gospodarki amerykańskiej. Publikacją dnia będzie ulubiona miara inflacyjna Fed, czyli wskaźnik bazowy PCE. Konsensus rynkowy zakłada, że w lipcu nastąpi przyśpieszenie dynamiki inflacji opartej o wydatki do 2,0% z 1,9% w skali roku, co stanowiłoby ostateczny argument za podwyżką stóp procentowych przez FOMC na wrześniowym posiedzeniu.Co więcej, rewizja w górę amerykańskiego PKB za II kw. 2018 r. do 4,2% wspiera działania Fed mające na celu stopniową normalizację polityki pieniężnej. Ponadto dziś dowiemy się jak kształtowały się dochody i wydatki Amerykanów w zeszłym miesiącu, co z kolei pozwoli ocenić kondycję popytu ze strony konsumentów. Z Niemiec zostaną opublikowane wstępne dane o inflacji CPI a z Kanady dane na temat dynamiki PKB w ujęciu miesięcznym i kwartalnym.http://waluty.com.pl/a124230-inflacja_bazowa_pce_w_centrum_uwagi.html