Fed pozostanie „cierpliwy”w działaniu

27.02.2019 11:06 środa

Dzisiaj prezes Fed zaprezentuje półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów, jednakże najprawdopodobniej nie dowiemy się nic pond to o czym informował Powell wczoraj przed Komisją Bankową Senatu USA.  Szef amerykańskiego banku centralnego potwierdził, że Fed będzie „cierpliwy” w kwestii kolejnych ruchów w polityce pieniężnej.

Podczas gdy koniunktura USA utrzymywała solidne tempo wzrostu w zeszłym roku, to jednak widoczne osłabienie koniunktury na przełomie 2018/2019 roku powoduje, że polityka Fed może pozostać bardziej reaktywa i zależna od napływających danych z gospodarki. Choć Powell nie wykluczył kwestii podwyżki stóp procentowych w tym roku, to jednak nie należy spodziewać się wzrostu kosztu pieniądza na najbliższym posiedzeniuhttp://waluty.com.pl/a125605-fed_pozostanie__cierpliwy_w_dzialaniu.html