EURUSD – trudna konsolidacja

01.08.2022, 10:46

Od początku ostatniej dekady lipca notowania EURUSD pozostają w konsolidacji, która nie przyniosła rozstrzygnięcia i zaczyna być męcząca. Nie zmienił tego nawet fakt podwyżki stóp procentowych przez EBC aż o 50 punktów bazowych – głównie dlatego, nie było to nadmierne zaskoczenie, a decydenci nie dali konkretnego, „jastrzębiego” przekazu, który mógłby utwierdzać rynki w przekonaniu, że ruch w podobnej skali będzie możliwy we wrześniu. Na plus należy zaznaczyć sam fakt zainicjowania programu TPI, który ma zapobiegać „defragmentacji” na rynku europejskiego długu, choć ECB nie podał wiele szczegółów, co może oznaczać, że proponowane rozwiązania mogą być czysto teoretyczne.https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-trudna-konsolidacja