Europejskie wiadomości

09.10.2018 08:07 wtorek

Sytuacja rynkowa
Eurodolar krążył dziś po poziomach raczej niskich, co oznacza, że waluta amerykańska jest mocna, a waluta „europejska” (cudzysłów, bo jednak nie obejmuje ona swym zasięgiem całego kontynentu czy choćby całej Unii) – słaba. Od 4 października mamy wahania w rejonie 1,1460 – 1,1540. Dziś jednak zakres zmian był mniejszy, zwłaszcza po południu – tylko 1,1460 – 1,1490. Teraz jesteśmy w pobliżu tej górnej granicy. Europa ma swoje problemy, a przynajmniej Unia czy w szczególności Strefa Euro: rentowność włoskich obligacji 10-letnich przekroczyła dziś poziom 3,50 proc. Komisja Europejska z niepokojem przyjęła plan włoskiego budżetu, zaprezentowany przez rząd w Rzymie. Nie pomogło to, że minister Savona, odpowiedzialny za sprawy europejskie w rządzie, zapewnił oficjalnie, iż nikt w gabinecie nie chce, by Italia opuściła UEhttp://waluty.com.pl/a124560-europejskie_wiadomosci.html