Dziś inflacja PPI w USA

10.10.2018 11:50 środa

Głównym motorem ruchów na rynku pozostaje klimat inwestycyjny. Wczoraj przez większą cześć dnia dominowały słabe nastroje, co przełożyło się na większe zainteresowanie bardziej bezpiecznymi aktywami i spadki na rynkach akcji. Przez większą cześć dnia waluta amerykańska zyskiwała na wartości. Wieczorne komentarze Trump’a wyrażające brak zadowolenia ze zbyt szybkich podwyżek stóp procentowych w USA nie wpłynęły na kurs dolara.

Rynki są przyzwyczajone do faktu, że to nie pierwszy raz kiedy amerykański prezydent próbuje ingerować w kwestie prowadzonej polityki monetarnej. Jeśli chodzi o wczorajsze wypowiedzi przedstawicieli Fed, to Robert Kaplan wyraził swoje obawy związane z wyższymi cenami ropy. Z kolei szef oddziału Fed w Nowym Jorku po raz koleiny potwierdził, że optymistyczne perspektywy amerykańskiej gospodarki warunkują kolejne podwyżki stóp procentowych w USAhttp://waluty.com.pl/a124577-dzis_inflacja_ppi_w_usa.html