Dziś decyzja RPP

06.02.2019 12:10 środa

Wydarzeniem dnia na rynku krajowym będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Nie będzie to przełomowe stanowisko, gdyż konsensus rynkowy zakłada, że stopy procentowe w Polsce zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie.

Większość członków RPP jest zdania, że stabilizacja stóp procentowych na obecnym poziomie sprzyja gospodarce. Wobec inflacji utrzymującej się poniżej celu oraz oczekiwanego spowolnienia koniunktury jak na razie nie ma argumentów za tym, by rozważać podwyżkę stóp procentowych. Niemniej jednak warto monitorować konferencję prasową z udziałem prezesa NBP. http://waluty.com.pl/a125463-dzis_decyzja_rpp.html