Dobre nastroje wsparciem dla złotego

28.08.2018 12:20 wtorek

Na rynkach dominuje optymizm co ma związek z zawarciem między USA a Meksykiem porozumienia handlowego, które najprawdopodobniej zastąpi umowę NAFTA w obecnym kształcie. Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia Kanady, której zgodnie z zapowiedziami Trumpa ma być zaproponowane analogiczne porozumienie.

W tym celu do Waszyngtonu ma się udać minister handlu kraju klonowego liścia.  Napływające informacje  odnośnie negocjacji mogą mieć istotne przełożenie na notowania CADa. Ponadto chociaż amerykański prezydent uważa, że obecnie nie jest zbyt dobry moment na prowadzenie negocjacji handlowych z Chinami, to jednak opowiada się za pogłębieniem relacji handlowych z Unią Europejską.http://waluty.com.pl/a124206-dobre_nastroje_wsparciem_dla_zlotego.html