Czy dzisiejsze dane z USA wesprą dolara?

05.04.2019 11:54 piątek

Eurodolar utrzymuje się powyżej tegorocznych minimów w oczekiwaniu na dane z rynku pracy w USA. Dobre odczyty w zestawieniu ze słabszymi danymi ze strefy euro mogłyby przyczynić się do próby ponownego testu okolic 1,1175/80 na tej parze. Pomimo obaw o kondycję europejskiej gospodarki, minutki EBC pokazały, że bank pozostaje dość optymistyczny w ocenie kondycji tamtejszej koniunktury. W dalszym ciągu oczekuje się, że wyhamowanie dynamiki PKB będzie przejściowe, choć słabość wzrostu okazała się bardziej długotrwała. http://waluty.com.pl/a125876-czy_dzisiejsze_dane_z_usa_wespra_dolara_.html