Banki centralne w centrum uwagi

13.09.2018 11:54 czwartek

Podczas czwartkowej sesji decyzję o stopach procentowych podejmie bank centralny w Wielkiej Brytanii, Turcji i Europejski Bank Centralny. Najmniej ciekawe wydaje się posiedzenie Banku Anglii, gdyż oczekuje się, że parametry polityki pieniężnej zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie a samej decyzji nie będzie towarzyszyła publikacja nowych projekcji makroekonomicznych ani konferencja prasowa.

Po ostatniej sierpniowej podwyżce stóp procentowych bank pod przewodnictwem Marka Carney’a najprawdopodobniej do końca roku przyjmie bierną postawę i będzie monitorować rozwój sytuacji.  Z kolei EBC także nie powinien zaskoczyć – utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz podtrzyma deklarację o zakończeniu programu skupu aktywów z końcem tego roku. http://waluty.com.pl/a124368-banki_centralne_w_centrum_uwagi.html