Bank Japonii bez zmian. Nerwowo na rynku ropy

20.06.2018 12:20 środa

Stenogramy z posiedzenia Banku Japonii potwierdzają, że nie należy spodziewać się tam gwałtownych zmian. Węgrzy nie zmienili stóp procentowych. Na rynku ropy naftowej znów duża zmienność.
Minutki z posiedzenia Banku Japonii
Większość członków Banku Japonii potwierdziła to co uważa większość obserwatorów – Bank obecnie czeka na rozwój sytuacji. Pojawił się jednak jeden głos odrębny nawołujący do zwiększenia programu luzowania ilościowegohttp://waluty.com.pl/a123561-bank_japonii_bez_zmian__nerwowo_na_rynku_ropy.html