Słabe nastroje utrzymują się

13.05.2019 11:02 poniedziałek

Na początku bieżącego tygodnia utrzymują się nienajlepsze nastroje rynkowe w związku z eskalacją konfliktu handlowego na linii USA-Chiny. Negocjacje znalazły się w impasie po tym, jak Chiny odrzuciły propozycje zmian prawnych zaproponowane przez administrację prezydenta Trumpa argumentując to działaniem na szkodę interesów Państwa Środka. Publikowane w tym tygodniu dane będą pozostawały w cieniu napięć geopolitycznych. Najważniejsze publikacje będą dotyczyły wstępnych odczytów dynamiki PKB za I kw. w Polsce, Niemczech i całej strefie euro.

Na rynku krajowym utrzymuje się słabość złotego względem euro i dolara, co stanowi pokłosie eskalacji napięć handlowych. EUR/PLN przełamał psychologiczną barierę 4,3000, co z technicznego punktu widzenia przemawia za deprecjacją złotego. Z drugiej strony słabość PLN może zostać ograniczona za względu na pozytywne oczekiwania odnośnie dynamiki polskiego PKB w I kw. 2019 roku. Układ techniczny sprzyja także wciąż wzrostom na USD/PLN. Większych zmian na parach walutowych z polskim złotym można spodziewać się w kolejnych dniach.