Silny dolar czy nieciekawa konsolidacja?

Cóż: w tym rzecz. Z jednej strony możemy powiedzieć, że dolar znacznie się umocnił w minionym właśnie tygodniu czy też w nieco dłuższym czasie, mierząc od szczytu 1,1570, który osiągnięto 10 stycznia. Z drugiej strony – to po prostu powrót do starej, jeszcze jesiennej konsolidacji. Aktualnie mamy 1,1355-65.    Na początku tygodnia mieliśmy rozczarowujące dane z Chin o eksporcie i imporcie – dynamiki obu wielkości były wyraźnie niższe od prognoz. Z kolei 15 stycznia, tj. we wtorek, Izba Gmin odrzuciła plan brexitowy zaprezentowany przez panią premier May. W konsekwencji znacznie się umocnił funt, co interpretowano w ten sposób, że GB dostała nowe możliwości działania. Pula jest nawet szeroka: można zrobi

http://waluty.com.pl/a125338-silny_dolar_czy_nieciekawa_konsolidacja_.html