Polski złoty

06.03.2019 08:31 środa

O 16:00 w Polsce ukaże się komunikat po posiedzeniu RPP. Może dowiemy się z niego czegoś ciekawego na temat przyszłej polityki monetarnej w Polsce. Zmiany stóp w tym miesiącu nikt nie oczekuje – i ta hipoteza pewnie zostanie przez RPP potwierdzona około południa. Co do przyszłości… gdyby RPP przyjęła, że tempo wzrostu PKB spadnie, albo że narastać będą problemy gospodarcze Niemiec, które przełożą się na stan naszej gospodarki, to w komunikacie powinny pojawić się uwagi o możliwości dokonania nie podwyżek stóp, ale obniżek. Tak czy inaczej, nie jest to sprawa najbliższych miesięcy czy nawet kwartałów.

USD/PLN lokuje się na 3,8040. W marcu złoty stracił do dolara, jako że 1 marca kreślono w minimach 3,7730. EUR/PLN jest na 4,30. Broni się przed wejściem od północy w grudniowo-styczniowy rejon wahań. http://waluty.com.pl/a125656-_w_programie_adp_i_rpp.html