Nadzieje na większy popyt wsparciem dla cen ropy naftowej

14.11.2023, 09:14

Na początku bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej przeważa strona popytowa. Mimo słabego rozpoczęcia poniedziałkowej sesji, ceny ropy zakończyły ją na plusie, a dzisiaj utrzymują się blisko wczorajszych poziomów zamknięcia.

Wzrostom na rynku ropy naftowej sprzyjają oczekiwania większego popytu na ten surowiec. Impulsem do zwyżek był m.in. raport OPEC. Wczoraj organizacja ta opublikowała swój comiesięczny raport dotyczący sytuacji na globalnym rynku ropy naftowej, w którym oceniła, że to rynkowi spekulanci są winni ostatniej zniżce cen ropy. OPEC jednocześnie podwyższył prognozę popytu na ropę na świecie w bieżącym roku i utrzymał swoją relatywnie optymistyczną prognozę popytu w 2024 roku.

Dodatkowym wsparciem dla notowań ropy naftowej okazała się deklaracja Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych o planach uzupełnienia strategicznych rezerw ropy naftowej o 1,2 mln baryłek. Na razie jest to jednak………https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/dorota-sierakowska/nadzieje-na-wiekszy-popyt-wsparciem-dla-cen-ropy-naftowej