EURUSD – próba stabilizacji ?

03.03.2022, 11:36

Mimo naruszenia dwa dni temu bariery 1,11 podaż nie jest na tyle silna, aby sprowadzić notowania EURUSD w stronę kolejnego ważnego wsparcia przy 1,10. Po wczorajszych danych o inflacji narracja EBC nie jest już tak „gołębia”, a posiedzenie 10 marca może nieść ze sobą element „jastrzębiego” zaskoczenia. Brak większej reakcji na dane PMI ze strefy euro pokazuje, że ważniejszym tematem będzie inflacja, która będzie budzić coraz większy niepokój u decydentów.https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-proba-stabilizacji-0