EURUSD – powyżej 0,98

18.10.2022, 11:23

Poniedziałek przyniósł ruch w górę na EURUSD, który zaczyna wpisywać się w tezę o rozpoczynającej się większej korekcie ostatnich zniżek. Nadal aktywni są przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, choć to dopiero czwartek 27 października, pokaże jak silna jest pozycja „jastrzębi” domagających się całej serii zdecydowanych podwyżek stóp procentowych. Zwłaszcza, że maleje tzw. zagrożenie kryzysem energetycznym i głęboką recesją w strefie euro – widać to chociażby po szybko taniejących cenach gazu. https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-powyzej-098