EURUSD – Potencjalna zmiana układu?

28.07.2023, 11:22

Czy EBC zakończył już cykl podwyżek stóp procentowych? Na to mogła wskazywać wymowa wczorajszego przemówienia Christine Lagarde. Tym samym EUR może być bardziej wrażliwe na sygnały dotyczące koniunktury w gospodarce, a ta słabnie jak pokazały dzisiejsze wskaźniki Komisji Europejskiej. Dzisiaj szacunkowa inflacja w Hiszpanii okazała się wyższa (2,3 proc. r/r) i chociaż pozostałe dane z Francji i najpewniej też z Niemiec, nie pokażą podobnych zmian, to jednak zwyczajowo te wskazania bywały dobrym prognostykiem dla strefy euro. Co to oznacza? Być moż……https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-potencjalna-zmiana-ukladu