EURUSD – Lagarde sprowadzi notowania do 1,1240-60?

10:26

Wczorajsze wyjście ponad poziom 1,13 spowodowane zaskakująco wysoką inflacją HICP w strefie euro było krótkotrwałe. Rynek ma świadomość, że Christine Lagarde, która będzie przemawiać dzisiaj po godz. 14:30 po zakończonym posiedzeniu EBC, może nie być gotowa na to, aby odejść od „gołębiego” nastawienia bazującego na założeniu, że inflacja skoryguje się do pożądanego poziomu bez konieczności interwencji banku centralnego (podwyżka stóp). Szefowa EBC może zwrócić uwagę na to, że mimo wyższej ścieżki inflacji, ryzyka drugiej rundy (presja płacowa) są niskie.  https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-lagarde-sprowadzi-notowania-do-11240-60