Euro splecione z dolarem w trendzie bocznym

25.03.2019 08:19 poniedziałek

Co jakiś czas przypominamy, jak wygląda eurodolar – tzn. jego wykres – w retrospektywie wielomiesięcznej, a nawet kilkuletniej. Zrobimy tak również i dziś. Otóż w roku 2008 główna para walutowa wzbiła się do 1,60 – a później, na fali kryzysu i ucieczki od ryzyka, zaczęła biec na południe. Innymi słowy, dolar się umacniał, euro traciło.

W latach 2015 – 2016 wykres wędrował w konsolidacyjnym zakresie 1,0350 – 1,17 (w przybliżeniu,  rzecz jasna). W 2017 euro sporo odzyskało, a w rok 2018 weszliśmy w okolicach 1,20 – 1,25. Rynek był wtedy i później przez długi czas nastawiony na to, że Fed zacznie zacieśniać politykę monetarną, stopniowo podwyższając stopy i wstrzymując reinwestycję odsetek ze skupionych obligacjihttp://waluty.com.pl/a125771-euro_splecione_z_dolarem_w_trendzie_bocznym.html