EBC obawia się spowolnienia

11.04.2019 11:48 czwartek

Podczas czwartkowej sesji rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Bank nie zmienił poziomu stóp procentowych i potwierdził plan uruchomienia trzeciej rundy TLTRO, której szczegółowe warunki będą uzależnione od kondycji gospodarki.  W trakcie konferencji prasowej Draghi przyznał, że obecnie trwają rozważania odnośnie konieczności łagodzenia ubocznych skutków dla banków utrzymywania ujemnej stopy depozytowej przez dłuższy czas.

Bilans ryzyka dla wzrostu gospodarczego przechyla się w dół, co jest argumentem za odłożeniem w czasie zamiaru normalizacji polityki pieniężnej w obliczu słabszych danych napływających z gospodarkihttp://waluty.com.pl/a125918-ebc_obawia_sie_spowolnienia.html