14.06.2021, 09:12

Wprawdzie w piątek wybite zostało wsparcie przy 1,2130, a później naruszony też poziom 1,21, to jednak poniedziałek nie przynosi kontynuacji ruchu w dół. To może zapowiadać krótką stabilizację i próbę odbicia (sprawdzenie znaczenia oporu przy 1,2130?). Nieco dłuższa, niż kilkugodzinowa perspektywa pozostaje jednak negatywna. Rośnie prawdopodobieństwo przetestowania okolic 1,2040-60 jeszcze przed posiedzeniem FED w środę wieczorem. W najbliższych dniach karty będzie rozdawał dolar, a nie euro. Zresztą wspólna waluta po ostatnim „gołębim” przekazie EBC nie ma raczej pretekstu pod wzrosty… https://bossafx.pl/wiadomosci-i-analizy/marek-rogalski/eurusd-krotkotrwala-stabilizacja