Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USD 100

374,50

378,00
EUR 100 413,50 415,50
GBP 100 584,00

589,00

CAD 100 286,00 295,00
CHF 100 389,50 393,00
SEK 100 43,40 44,20
DKK 100 54,80

55,80

NOK 100 45,80

46,50

CZK 100 15,10 15,50
UAH 100 15,20 17,00
HUF 100 1,35

1,39

HRK 100 55,50 56,80

 

 

 

           Kursy mają charakter informacyjny.

           Dotyczą transakcji o równowartości powyżej 10.000,-

           Ustalane są wg bieżącego kursu Forex.

              UWAGA

          Zapytanie o kursy nie jest potwierdzeniem transakcji.