Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USD 100

309,00

310,00
EUR 100 414,00 415,50
GBP 100 523,00

525,00

CAD 100 284,00 286,00
CHF 100 340,50 341,50
SEK 100 44,50 45,50
DKK 100 55,40 56,00
NOK 100 49,20 49,70
CZK 100 15,10 15,40
UAH 100 23,00 27,00
HUF 100 1,35 1,39
HRK 100 55,50 56,50

 

 

 

           Kursy mają charakter informacyjny. Ustalane są wg bierzącego kursu Forex.