Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USD 100

374,00

377,00
EUR 100 418,00 420,00
GBP 100 587,00

592,00

CAD 100 301,00 307,00
CHF 100 401,50 403,50
SEK 100 45,00 45,50
DKK 100 55,70

56,20

NOK 100 47,20

48,00

CZK 100 15,20 15,50
UAH 100 16,00 17,50
HUF 100 1,33

1,37

HRK 100 55,10 56,90

 

 

 

           Kursy mają charakter informacyjny.

           Dotyczą transakcji o równowartości powyżej 5.000,- zł

           Ustalane są wg bieżącego kursu Forex.

              UWAGA

          Zapytanie o kursy nie jest potwierdzeniem transakcji.