Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USD 100

334,50

336,00
EUR 100 421,00 422,80
GBP 100 534,50

536,00

CAD 100 296,50 300,00
CHF 100 349,00 351,00
SEK 100 45,20 45,50
DKK 100 56,30 56,70
NOK 100 49,50 50,30
CZK 100 15,10 15,50
UAH 100 20,00 24,50
HUF 100 1,35 1,38
HRK 100 54,00 56,00

 

 

 

           Kursy mają charakter informacyjny. Ustalane są wg bierzącego kursu Forex.

          UWAGA

       Zapytanie o kursy nie jest potwierdzeniem transakcji.